معبد نیلوفر آبی هند

معبد نیلوفر آبی ، یکی از معروف ترین بناهای مدرن در هند و معبد آیین بهایی یا مشرق الاذکار بهائیان و مادر معابد شبه قاره هند شناخته شده‌ است .

ادامه