ویزای چین

ویزای چین

ویزا چین

اخذ ویزای چین

مدارک جهت ویزای چین

درباره ویزای چین

ویزای فوری چین

 

 

مدارک لازم برای ویزای چین:

  1. اصل پاسپورت با بیش از ۳ صفحه خالی .
  2. ۲ قطعه عکس ۶*۴ رنگی  پشت زمینه سفید بدون عینک و مطابق با عکس پاسپورت.
  3. کپی صفحه اول و دوم شناسنامه با نام و نام خانوادگی همسر و فرزندان در صورت مجرد بودن نام و نام خانوادگی پدر و مادر.
  4. مشخصات فردی مسافر به صورت کامل.
  5. تمکن مالی با بیش از مبلغ ۱۰ میلیون تومان به زبان انگلیسی با مهر و امضاء بانک.

آنچه باید درباره ویزای چین بدانید:

  1. اگر شروع تاریخ صدور گذرنامه پس از ۲۰۱۵/۰۱/۰۱ باشد بایستی اصل پاسپورت قبلی همراه گذرنامه جدید ارسال گردد.
  2. اگر مسافر قبل از صدور ویزا خود اقدام به رزرو هتل و ویزا کند کلیه مسئولیت به عهده مسافر بوده و این آژانس هیچ مسئولیتی ندارد.
  3. اگر لیبل هر ویزای قبلی از پاسپورت مسافر جدا شده باشد مسافر بلک لیست خواهد شد.