ویزای توریستی هند

ویزای توریستی هند

اخذ ویزای توریستی هند

مدارک جهت ویزای توریستی هند

درباره ویزای توریستی هند

ویزای فوری توریستی هند

این نوع ویزا دارای ۳ ماه اعتبار و ۱ ماه اقامت در کشور هندوستان می باشد.و این نوع ویزا غیرقابل تمدید در کشور هند می باشد.

مدت زمان اخذ ویزا ۱ هفته الی ۱۰ روز می باشد،جهت اخذ این ویزا احتیاج به امور انگشت نگاری در مرکز انگشت نگاری سفارت می باشد.

مدارک لازم جهت دریافت ویزا :

  • اصل پاسپورت و در صورت داشتن پاسپورت قبلی ارائه آن الزامی می باشد.
  • ۲ قطعه عکس۵*۵ ( زمینه سفید و مستقیم به دوربین )
  • بلیط پرواز کانفرم شده
  • مشخص کردن محل اقامت در هند که شامل هتل یا آدرسی که مسافر در آنجا اقامت می کند.
  • کپی شناسنامه صفحه اول و دوم ( در صورت داشتن توضیحات کپی آن )
  • ارائه ویزای قبلی در صورت داشتن الزامی می باشد.
  • پر کردن فرم مربوطه که در این سایت قرارداده شده است.

 

  • لازم به ذکر است که جهت اخذ ویزای توریستی باید از ویزای قبلی هند ۲ ماه از تاریخ خروج گذشته شده باشد،تا بتوان برای ویزای جدید اقدام کرد.

 

فرم ویزای توریستی هند

مطالب مرتبط