جدول قیمت انواع ویزا و خدمات توریستی

جدول قیمت انواع ویزا و خدمات توریستی

قیمت ویزای توریستی هند

قیمت ویزای تجاری هند

قیمت ویزای دانشجویی هند

قیمت ویزای چین

ویزای دبی

قیمت ویزای دبی ۱۴ روزه

قیمت ویزای دبی ۱ ماهه

قیمت ویزای دبی ۳ ماهه سینگل

قیمت ویزای دبی ۳ ماهه مولتی

ویزای روسیه

قیمت ویزای توریستی روسیه

قیمت ویزای توریستی روسیه طبق بلیط

ویزای فوری توریستی روسیه

ویزای فوری توریستی روسیه طبق بلیط (فوری)

ویزای تایلند

ویزای تایلند ۱ ماهه سینگل عادی

ویزای تایلند ۶ ماهه مولتی عادی

فرم درخواست آنلاین ویزا

پرداخت آنلاین ویزا

هزینه اخذ ویزا

قیمت ویزای دانشجویی هند

هتل پنج ستاره هند در جیپور

فرم آنلاین ویزای توریستی هند

فرم آنلاین ویزای تجاری هند

فرم آنلاین ویزای دانشجویی هند

 

جدول قیمت انواع ویزا و خدمات توریستی

عنوان ویزا

هزینه اخذ ویزا (تومان)

فرم درخواست آنلاین ویزا

پرداخت آنلاین ویزا

ویزای توریستی هند

۵۳۰۰۰۰ تومان

ثبت درخواست

پرداخت آنلاین ویزا

ویزای تجاری هند

تماس بگیرید

ثبت درخواست

ندارد

ویزای دانشجویی هند

تماس بگیرید

ثبت درخواست

ندارد

ویزای چین

تماس بگیرید

به زودی…

ندارد

ویزای دبی

۱۴ روزه

تماس بگیرید

به زودی…

ندارد

ویزای دبی

۱ ماهه

تماس بگیرید

به زودی…

ندارد

ویزای دبی

۳ ماهه سینگل

تماس بگیرید

به زودی…

ندارد

ویزای دبی

۳ ماهه مولتی

تماس بگیرید

به زودی…

ندارد

ویزای روسیه

توریستی طبق بلیط

تماس بگیرید

به زودی…

ندارد

ویزای روسیه

توریستی طبق بلیط (فوری)

تماس بگیرید

به زودی…

ندارد

ویزای تایلند

۱ ماهه سینگل عادی

تماس بگیرید

به زودی…

ندارد

ویزای تایلند

۶ ماهه مولتی عادی

تماس بگیرید

به زودی…

ندارد